Tag Archive: اربعین/نخ

حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و…. موجود است

حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و…. موجود استپذیرایی کودکان از زائران، حرکت ویژه سرباز عراقی در پیاده‌روی اربعین، التماس برای دادن نذری و واکس زدن کفش راهپیمایان بخشی از تصاویر اجتماع عظیم اربعین حسینی بوده که… (READ MORE)