Tag Archive: اخبار استقلال

نگاهی به طلبکاران درشت و خرده‌ریزه استقلال

خبر برای استقلالی‌ها تلخ بود و کوتاه؛ «استقلال از آسیا حذف می‌شود.» این شایعه هیچ‌گاه تایید نشد و در ادامه تکذیب شد ، اما وقتی مانند یک خبر رسمی فراگیر شد، چشم استقلالی‌ها را حسابی ترساند. برخی رسانه‌ها حتی پا… (READ MORE)