Tag Archive: احمدی

مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی

مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانیاستقبال مردم زنجان از روحانی و احمدی‌نژاد را در یک مکان(استادیوم کارگران زنجان) در زیر می‌بینید. مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی استقبال مردم زنجان از روحانی و احمدی‌نژاد… (READ MORE)