Tag Archive: اتوبان اشتباه

دوطبقه کردن اتوبان صدر اشتباه بود

دوطبقه کردن اتوبان صدر اشتباه بودمعاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از دو طبقه کردن پل صدر گفت: پل صدر، چهار مطالعه ندارد که چرا باید دو طبقه می‌شد، ولی صدها طرح … دوطبقه کردن اتوبان صدر اشتباه بود… (READ MORE)