Tag Archive: آن

ترامپ ضدجنگ نیست و به دنبال آن است ارتش آمریکا بر ربودن نفت متمرکز شود

ترامپ ضدجنگ نیست و به دنبال آن است ارتش آمریکا بر ربودن نفت متمرکز شودروز انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا فرارسیده است و اظهارات ضدو نقیضی درباره مواضع نامزدهای انتخاباتی مشاهده می‌شود و بسیاری از رسانه‌های آمریکایی معتقدند که «دونالد ترامپ»… (READ MORE)