خطر مترو بیخ گوش درختان خیابان ولیعصر

محسن سرخو درباره اعتراض خود به بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران گفت: در بند ۱۲ تبصره ۲۳ در بودجه؛ خط جدید مترو تعریف شده که از میدان فاطمی تا میدان تجریش ادامه دارد درحالی که این خط جز برنامه ۵ ساله نبوده و دوسوم آرای اعضا شورای شهر را نیز کسب نکرده است. وی ادامه داد: متاسفانه فرمانداری تهران به این موضوع توجه نکرده و آن را جز ایرادات بودجه شهرداری در سال ۹۵ ذکر نکرده است. این بی‌توجهی درحالی صورت گرفت که من در‌‌ همان زمان نیز نسبت به این بند اعتراض کرده بودم.سرخو با تاکید براینکه این خط در بودجه ۹۵ به صرف آنکه فردی در خیابان ولیعصر زمین داشته و قصد دارد؛ این منطقه را تبدیل به ایستگاه چند منظوره مترو کنند در بودجه تعریف شد، اظهار کرد: می‌گفتند مردم نیز از این خط منتفع می‌شوند و چند هزار میلیارد تومان هم برای این منظور بودجه درنظر گرفته شد.رئیس فراکسیون کارگری با اشاره به اینکه خیابان ولیعصر خیابان خاصی است و درختان این خیابان نیز ارزشمند هستند، عنوان کرد: اگر قرار باشد از این خیابان مترو عبور کرده و مسیر جریان‌های آب زیرزمینی را تغییر دهند هم ساختمان‌های مجاور خط و هم درختان ولیعصر که ریشه‌هایی عمیق دارند، در خطر قرار می‌گیرند. وی تاکید کرد: با توجه به عقب ماندگی ۴۰ کیلومتری شهرداری تهران در حوزه مترو از برنامه ۵ ساله راه اندازی خطی جدید بدون برنامه منطقی به نظر نمی‌رسد.رود دره فرحزاد‌‌ رها شده در میان زباله‌هاسرخو در ادامه سخنان خود به روددره فرحزاد اشاره کرد و افزود: یک طرف این روددره درمنطقه ۲ و طرف دیگر آن در منطقه ۵ قرار دارد که اقداماتی برای بهسازی آن در حال انجام است. این عضو شورای شهر با بیان اینکه در انتهای رود دره فرحزاد رودخانه بسیار زیبایی جریان داشته و درختان کهنسالی نیز آنجا وجود دارد گفت: این منطقه بهترین تفرجگاه برای مردم تهران است اما به این دلیل که برای بهسازی این منطقه از بودجه منطقه‌ای استفاده می‌شود صرفا تخریب‌ها صورت گرفته وحتی نخاله‌ها نیزجمع‌اوری نشده‌ا ند.وی با اشاره به اینکه دیواره روددره درحال تبدیل شدن به محل تخلیه زباله است و معتادان متجاهر در گوشه و کنار آن حضور دارند؛ گفت: درحوالی رود دره فرحزاد صحنه‌های ناخوشایندی ایجاد شده است.

کرمان نیوز

خبر فرهنگیان