علنی شدن اختلافات اردوغان و داود اوغلو

علنی شدن اختلافات اردوغان و داود اوغلو
با علنی شدن اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه به زودی نشست ویژه ای برگزار می کند.
۰۷:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت


علنی شدن اختلافات اردوغان و داود اوغلو

با علنی شدن اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه به زودی نشست ویژه ای برگزار می کند.
۰۷:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت


علنی شدن اختلافات اردوغان و داود اوغلو

بک لینک رنک 7

خبرگزاری اصفحان