محرومیت مدافع استقلال؛ خبر خوب یا خبر بد؟

حنیف در بازی گسترش هم مثل بازی های اخیر استقلال عملکرد خوبی نداشت.

سیستم اطلاع رسانی

نخبگان