افزایش نرخ بهره آمریکا احتمالا سریعتر از انتظارات وال استریت خواهد بود

افزایش نرخ بهره آمریکا احتمالا سریعتر از انتظارات وال استریت خواهد بود
سایت طلا : رئیس فدرال رزرو بوستون گفت؛ فدرال رزرو آمریکا احتمالا نرخ بهره را سریعتر از انتظارات بازارهای بین المللی و وال استریت افزایش خواهد داد.

افزایش نرخ بهره آمریکا احتمالا سریعتر از انتظارات وال استریت خواهد بود

سایت طلا : رئیس فدرال رزرو بوستون گفت؛ فدرال رزرو آمریکا احتمالا نرخ بهره را سریعتر از انتظارات بازارهای بین المللی و وال استریت افزایش خواهد داد.
افزایش نرخ بهره آمریکا احتمالا سریعتر از انتظارات وال استریت خواهد بود

فروش بک لینک