جولان به سوریه تعلق دارد

جولان به سوریه تعلق دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه نشست کابینه رژیم صهیونیستی در ارتفاعات جولان اشغالی و تکرار ادعاهای واهی در خصوص این منطقه را محکوم کرد.
۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


جولان به سوریه تعلق دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه نشست کابینه رژیم صهیونیستی در ارتفاعات جولان اشغالی و تکرار ادعاهای واهی در خصوص این منطقه را محکوم کرد.
۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


جولان به سوریه تعلق دارد

بک لینک رنک 8

دانلود سرا