معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد مقاومتی ریاضت و سختی نیست

معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد مقاومتی ریاضت و سختی نیست
معاون اول رییس جمهور گفت: مبنای اقتصاد مقاومتی رقابت، بهره وری، زنجیره تولید و ارزش افزوده بالاست.
۲۱:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت


معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد مقاومتی ریاضت و سختی نیست

معاون اول رییس جمهور گفت: مبنای اقتصاد مقاومتی رقابت، بهره وری، زنجیره تولید و ارزش افزوده بالاست.
۲۱:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت


معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد مقاومتی ریاضت و سختی نیست

بک لینک رنک 7

خبر جدید