بیمارستان رامتین پلمب شد

بیمارستان رامتین پلمب شد
مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: یک بیمارستان خصوصی به علت عدم ارائه خدمات مناسب و مشکلات موجود در ساختمان پلمب شد.
۱۹:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


بیمارستان رامتین پلمب شد

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: یک بیمارستان خصوصی به علت عدم ارائه خدمات مناسب و مشکلات موجود در ساختمان پلمب شد.
۱۹:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


بیمارستان رامتین پلمب شد

یوزرنیم و پسورد نود 32

فیلم سریال آهنگ