تیترامشب/ رونمایی از لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی

تیترامشب/ رونمایی از لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی
لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است که تا مردادماه به مجلس ارائه می شود، حال باید دید این لوایح چقدر می توانند نظام بانکداری کشور را اصلاح کنند؟
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


تیترامشب/ رونمایی از لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی

لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است که تا مردادماه به مجلس ارائه می شود، حال باید دید این لوایح چقدر می توانند نظام بانکداری کشور را اصلاح کنند؟
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


تیترامشب/ رونمایی از لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی

اخبار دنیای دیجیتال