تصاویری از نمونه نهایی آیفون 7 پلاس و آیفون 7 رزگلد

تصاویری از نمونه نهایی آیفون 7 پلاس و آیفون 7 رزگلد
روز گذشته عکس‌هایی واضح از آیفون 7 طلایی منتشر شد و حالا عکس‌هایی از آیفون 7 پلاس خاکستری منتشر شده که به نظر می‌رسد نمونه …

تصاویری از نمونه نهایی آیفون 7 پلاس و آیفون 7 رزگلد

روز گذشته عکس‌هایی واضح از آیفون 7 طلایی منتشر شد و حالا عکس‌هایی از آیفون 7 پلاس خاکستری منتشر شده که به نظر می‌رسد نمونه …
تصاویری از نمونه نهایی آیفون 7 پلاس و آیفون 7 رزگلد

لردگان