چه کسی پشت پرده افزایش قیمت برنج ایستاده است؟

چه کسی پشت پرده افزایش قیمت برنج ایستاده است؟
برنج ، این محصول پرطرفدار و خوش عطر بوی سفره های ایرانی این روزها بیش از سالهای قبل در سایه نبود نظارت ها قیمتش قد کشیده است.

چه کسی پشت پرده افزایش قیمت برنج ایستاده است؟

برنج ، این محصول پرطرفدار و خوش عطر بوی سفره های ایرانی این روزها بیش از سالهای قبل در سایه نبود نظارت ها قیمتش قد کشیده است.
چه کسی پشت پرده افزایش قیمت برنج ایستاده است؟

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

پرس نیوز