منطقه مکحول در استان صلاح الدین عراق از چنگ داعش آزاد شد

منطقه مکحول در استان صلاح الدین عراق از چنگ داعش آزاد شد
منطقه مکحول در شمال استان صلاح الدین از چنگ تروریست های داعش آزاد و پرچم عراق بر فراز ساختمان های آن نصب شد.
۱۶:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


منطقه مکحول در استان صلاح الدین عراق از چنگ داعش آزاد شد

منطقه مکحول در شمال استان صلاح الدین از چنگ تروریست های داعش آزاد و پرچم عراق بر فراز ساختمان های آن نصب شد.
۱۶:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


منطقه مکحول در استان صلاح الدین عراق از چنگ داعش آزاد شد

90ورزشی