برابری خسارت زن و مرد در حوادث رانندگی تایید شد

عضو حقوقدان شورای نگهبان از قانونی شدن برابری خسارت پرداختی از سوی بیمه برای زن و مرد در حوادث رانندگی ‎‎خبر داد.

دانلود موزیک

مدلینگ