محمودی برنز گرفت/ جوانمردی با غلبه بر قهرمان پارالمپیک طلایی شد

محمودی برنز گرفت/ جوانمردی با غلبه بر قهرمان پارالمپیک طلایی شد
ساره جوانمردی در فینال رقابتهای تپانچه بادی ۱۰ متر P۲ با کسب امتیاز ۱۹۲.۳ و پیشی گرفتن از قهرمان بازی های پارالمپیک لندن به نشان طلا دست یافت.

محمودی برنز گرفت/ جوانمردی با غلبه بر قهرمان پارالمپیک طلایی شد

ساره جوانمردی در فینال رقابتهای تپانچه بادی ۱۰ متر P۲ با کسب امتیاز ۱۹۲.۳ و پیشی گرفتن از قهرمان بازی های پارالمپیک لندن به نشان طلا دست یافت.
محمودی برنز گرفت/ جوانمردی با غلبه بر قهرمان پارالمپیک طلایی شد

خرید بک لینک

بازی