مصائب هر دلار سقوط قیمت نفت

مصائب هر دلار سقوط قیمت نفت

در بحث یارانه‌ها از ابتدای اجرایی شدن، به جای شناسایی افراد واقعی نیازمند و پرداخت یارانه نقدی به آنها در جهت افزایش رفاهشان، یارانه به عنوان یک وظیفه برای دولت و یک حق برای همه مردم تعریف شد.

آلرژی و تغذیه

بک لینک رنک 7