داد و ستد ۸۶۱ میلیون برگ سهم در معاملات امروز بورس تهران

داد و ستد ۸۶۱ میلیون برگ سهم در معاملات امروز بورس تهران
درمعاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران حدود ۸۶۱ میلیون برگ سهم و حق تقدم به ارزش ۲ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
۱۶:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۶ خرداد


داد و ستد ۸۶۱ میلیون برگ سهم در معاملات امروز بورس تهران

درمعاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران حدود ۸۶۱ میلیون برگ سهم و حق تقدم به ارزش ۲ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
۱۶:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۶ خرداد


داد و ستد ۸۶۱ میلیون برگ سهم در معاملات امروز بورس تهران

اسکای نیوز