ذوب‌آهن و سایپا به پنالتی کشید ::

ضربات پنالتی پیروز دیدار ذوب‌آهن و سایپا را مشخص می‌کند.

سپهر نیوز

مدلینگ