اتحادیه اروپا محدودیت پرواز هواپیماهای ایرانی را لغو می‌کند

اتحادیه اروپا محدودیت پرواز هواپیماهای ایرانی را لغو می‌کند
مقامات اتحادیه اروپا می گویند اکنون که با لغو تحریم ها تهران اجازه یافته هواپیماهای جدید و قطعات یدکی خریداری کند، این اتحادیه خود را برای لغو بخشی از محدودیت های پروازی ایرلاین های ایرانی به آسمان اتحادیه اروپا آماده می کند.

اتحادیه اروپا محدودیت پرواز هواپیماهای ایرانی را لغو می‌کند

مقامات اتحادیه اروپا می گویند اکنون که با لغو تحریم ها تهران اجازه یافته هواپیماهای جدید و قطعات یدکی خریداری کند، این اتحادیه خود را برای لغو بخشی از محدودیت های پروازی ایرلاین های ایرانی به آسمان اتحادیه اروپا آماده می کند.
اتحادیه اروپا محدودیت پرواز هواپیماهای ایرانی را لغو می‌کند

فروش بک لینک

آهنگ جدید