تیتر امشب/ تاکید امام بر سیاست ورزی در چارچوب قانون اساسی

تیتر امشب/ تاکید امام بر سیاست ورزی در چارچوب قانون اساسی
حمدحسین صفارهرندی در پاسخ به این سوال که چرا حضرت امام (ره) به وجود دو جریان و جناح عمده سیاسی تاکید داشت و برای آن شرط گذاشتند گفت: برای امام (ره) وجود نحله و گرایش های گوناگون امری پذیرفتنی بود و معتقد بودند که این طبیعی است اما وقتی ایشان سیاست ورزی را تعریف کردند، سیاست ورزی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی مطرح بود.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۵ خرداد


تیتر امشب/ تاکید امام بر سیاست ورزی در چارچوب قانون اساسی

حمدحسین صفارهرندی در پاسخ به این سوال که چرا حضرت امام (ره) به وجود دو جریان و جناح عمده سیاسی تاکید داشت و برای آن شرط گذاشتند گفت: برای امام (ره) وجود نحله و گرایش های گوناگون امری پذیرفتنی بود و معتقد بودند که این طبیعی است اما وقتی ایشان سیاست ورزی را تعریف کردند، سیاست ورزی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی مطرح بود.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۵ خرداد


تیتر امشب/ تاکید امام بر سیاست ورزی در چارچوب قانون اساسی

گوشی موبایل