حمله مسلحانه به ماموران ناجا در بوکان برای آزاد کردن چند زندانی / تصاویر

حمله مسلحانه به ماموران ناجا در بوکان برای آزاد کردن چند زندانی / تصاویر
امروز یکی از پرسنل نیروی انتظامی در جریان تیراندازی افراد ناشناس در شهرستان بوکان مجروح شد.

حمله مسلحانه به ماموران ناجا در بوکان برای آزاد کردن چند زندانی / تصاویر

امروز یکی از پرسنل نیروی انتظامی در جریان تیراندازی افراد ناشناس در شهرستان بوکان مجروح شد.
حمله مسلحانه به ماموران ناجا در بوکان برای آزاد کردن چند زندانی / تصاویر

ورزشی