«ابوزینب راز پنهان» ۲۳ تیر اکران می‌شود

«ابوزینب راز پنهان» ۲۳ تیر اکران می‌شود
کارگردان فیلم سینمایی «ابوزینب راز پنهان» گفت: این فیلم از ۲۳ تیر به اکران عمومی در می آید.
۲۳:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۹ تیر


«ابوزینب راز پنهان» ۲۳ تیر اکران می‌شود

کارگردان فیلم سینمایی «ابوزینب راز پنهان» گفت: این فیلم از ۲۳ تیر به اکران عمومی در می آید.
۲۳:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۹ تیر


«ابوزینب راز پنهان» ۲۳ تیر اکران می‌شود

بک لینک رنک 6

مدلینگ