بازار داغ فروش اسکناس نو هنوز ادامه دارد

گر چه تصور می شد با شروع توزیع اسکناس نو در بانک‌ها، بازار آزاد اسکناس از سکه بیفتد، اما آخرین بررسی‌های میدانی این موضوع را تایید نکرد و …

اتوبیوگرافی

آگهی استخدام