قیمت جهانی طلا افزایش یافت / اونس 1280 دلار

قیمت جهانی طلا افزایش یافت / اونس 1280 دلار
امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا به دلیل ارائه‌ آمارهای ضعیف از اقتصاد آمریکا که حاکی از عدم افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک بود سرمایه‌گذاران را به سمت خرید طلا ترغیب کرد.

قیمت جهانی طلا افزایش یافت / اونس 1280 دلار

امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا به دلیل ارائه‌ آمارهای ضعیف از اقتصاد آمریکا که حاکی از عدم افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک بود سرمایه‌گذاران را به سمت خرید طلا ترغیب کرد.
قیمت جهانی طلا افزایش یافت / اونس 1280 دلار

فروش بک لینک

مرکز فیلم