باران تهران کتاب خوان شد!/ بیمه خسارت ناشران را می دهد؟

باران تهران کتاب خوان شد!/ بیمه خسارت ناشران را می دهد؟
امیر مسعود شهرام نیا، قائم مقام بیست و نهمین نمایشگاه کتاب گفت: بیمه همه خسارت های شب گذشته ناشران را که در پی بارندگی شدید در شهر آفتاب اتفاق افتاد، پرداخت می کند.
۱۷:۴۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت


باران تهران کتاب خوان شد!/ بیمه خسارت ناشران را می دهد؟

امیر مسعود شهرام نیا، قائم مقام بیست و نهمین نمایشگاه کتاب گفت: بیمه همه خسارت های شب گذشته ناشران را که در پی بارندگی شدید در شهر آفتاب اتفاق افتاد، پرداخت می کند.
۱۷:۴۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت


باران تهران کتاب خوان شد!/ بیمه خسارت ناشران را می دهد؟

بک لینک رنک 1

بازی