هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ٩۵/۰۲/۲۳ در وضعیت سالم بوده است. محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۵)، ازن پاک (۳۵)، دی اکسید نیتروژن سالم (۵۵)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون پاک (۴۷) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون سالم (۷۱) بوده است.

هوای تهران سالم است

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ٩۵/۰۲/۲۳ در وضعیت سالم بوده است. محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۵)، ازن پاک (۳۵)، دی اکسید نیتروژن سالم (۵۵)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون پاک (۴۷) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون سالم (۷۱) بوده است.

هوای تهران سالم است

خرید بک لینک

تلگرام