پیشروی در فلوجه؛ صقلاویه در آستانه آزادسازی

پیشروی در فلوجه؛ صقلاویه در آستانه آزادسازی
شهر صقلاویه در ۸ کیلومتری شمال غرب فلوجه عراق در آستانه آزادی کامل قرار گرفته است.
۰۷:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


پیشروی در فلوجه؛ صقلاویه در آستانه آزادسازی

شهر صقلاویه در ۸ کیلومتری شمال غرب فلوجه عراق در آستانه آزادی کامل قرار گرفته است.
۰۷:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


پیشروی در فلوجه؛ صقلاویه در آستانه آزادسازی

اس ام اس جدید