صدور مجوز بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

صدور مجوز بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: مجوز بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شده است.

صدور مجوز بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: مجوز بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شده است.
صدور مجوز بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ