ردیابی مسیر دلار در بازار ایران

روز گذشته، شاخص ارزی با 35 تومان افت دیگر به قیمت 3456 تومان رسید و گرچه سکه را هم از اوج 12 ماهه شنبه به زیر کشید، اما نتوانست آن را …

دانلود سریال

استخدام ایران