هاشمی شاهرودی: امام خمینی؛ احیاگر ارزش‌های اسلامی

هاشمی شاهرودی: امام خمینی؛ احیاگر ارزش‌های اسلامی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امام خمینی (ره) ارزش‌ها را احیا کرده است و علمای اسلامی برای برپایی نظام واحد اسلامی در کل جهان باید راه ایشان را سرمشق خود قرار دهند.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ خرداد


هاشمی شاهرودی: امام خمینی؛ احیاگر ارزش‌های اسلامی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امام خمینی (ره) ارزش‌ها را احیا کرده است و علمای اسلامی برای برپایی نظام واحد اسلامی در کل جهان باید راه ایشان را سرمشق خود قرار دهند.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ خرداد


هاشمی شاهرودی: امام خمینی؛ احیاگر ارزش‌های اسلامی

فانتزی