جنگ‌بین دروازه‌بانان پرسپولیس آغاز شد(عکس) ::

حضور لوبانوف و محسن‌زاده به عنوان دروازه‌بانان جدید پرسپولیس در کنار سوشا مکانی و قدیمی‌پور جنگ در محوطه دروازه این تیم را برای حضور ثابت در ترکیب افزایش داده است.

مرکز فیلم

استخدام ایران