ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه دوم شهریور ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه دوم شهریور ۹۵
از وزیر نباید کوتاه بیاید تا فراکسیون بازی و شمشیر دولبه انتقاد روحانی از جمله تیترهای درشت روزنامه های کشور بود، برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۱۹:۵۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه دوم شهریور ۹۵

از وزیر نباید کوتاه بیاید تا فراکسیون بازی و شمشیر دولبه انتقاد روحانی از جمله تیترهای درشت روزنامه های کشور بود، برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۱۹:۵۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه دوم شهریور ۹۵

خرم خبر