سوغات اقتصادی رونق مسکن

سوغات اقتصادی رونق مسکن
بروز «رونق» در بخش مسکن و ساختمان علاوه‌بر اینکه باعث گشایش در فعالیت‌های درون بازار ملک – معاملات و ساخت‌وساز – می‌شود، پنج دستاورد بیرونی برای اقتصاد کلان به همراه دارد.

سوغات اقتصادی رونق مسکن

بروز «رونق» در بخش مسکن و ساختمان علاوه‌بر اینکه باعث گشایش در فعالیت‌های درون بازار ملک – معاملات و ساخت‌وساز – می‌شود، پنج دستاورد بیرونی برای اقتصاد کلان به همراه دارد.
سوغات اقتصادی رونق مسکن

فیلم سریال آهنگ