هشدار امنیتی سفارت ایران در ترکیه

هشدار امنیتی سفارت ایران در ترکیه
سفارت ایران در ترکیه به اتباع ایرانی درباره خطر حملات تروریستی در این کشور هشدار داد.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


هشدار امنیتی سفارت ایران در ترکیه

سفارت ایران در ترکیه به اتباع ایرانی درباره خطر حملات تروریستی در این کشور هشدار داد.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


هشدار امنیتی سفارت ایران در ترکیه