پذیرایی اولی‌هوینس از پناهجویان سوری و افغان ::

امروز فاش شد رئیس سابق بایرن طی مراسمی در شب میلاد مسیح حدود 30 پناهجو را به شام دعوت کرده بود.

اسکای نیوز

پسورد نود 32