سکه 1 میلیون و 5 هزار تومان/ رشد نرخ دلار و یورو + جدول

سکه 1 میلیون و 5 هزار تومان/ رشد نرخ دلار و یورو + جدول
سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با 6 هزار تومان افزایش یک میلیون و 5 هزار تومان و نرخ دلار با 5 تومان رشد 3466 تومان به فروش رسید.

سکه 1 میلیون و 5 هزار تومان/ رشد نرخ دلار و یورو + جدول

سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با 6 هزار تومان افزایش یک میلیون و 5 هزار تومان و نرخ دلار با 5 تومان رشد 3466 تومان به فروش رسید.
سکه 1 میلیون و 5 هزار تومان/ رشد نرخ دلار و یورو + جدول

عکس