رونق بازار فرش ایرانی در آمریکا

با برداشته شدن تحریم‌های تهران، خرید و فروش فرش ایرانی در کشورهای خارجی به خصوص در آمریکا، افزایش یافته است.

اخبر جهان

ساخت بنر