وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تغییر استانداران ندارد

وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تغییر استانداران ندارد
قائم مقام وزیر کشور با رد شایعات مطرح شده مبنی بر تغییر برخی استانداران و فرمانداران گفت که وزارتخانه متبوعش هیچ برنامه ای برای تغییر ندارد.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تغییر استانداران ندارد

قائم مقام وزیر کشور با رد شایعات مطرح شده مبنی بر تغییر برخی استانداران و فرمانداران گفت که وزارتخانه متبوعش هیچ برنامه ای برای تغییر ندارد.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تغییر استانداران ندارد

فروش بک لینک

موسیقی