کاهش ۴۴ درصدی سود بریتیش پترولیوم

کاهش ۴۴ درصدی سود بریتیش پترولیوم
شرکت نفتی بریتیش پترولیوم از کاهش ۴۴ درصدی سود خود در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ خبر داد.
۰۸:۰۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


کاهش ۴۴ درصدی سود بریتیش پترولیوم

شرکت نفتی بریتیش پترولیوم از کاهش ۴۴ درصدی سود خود در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ خبر داد.
۰۸:۰۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


کاهش ۴۴ درصدی سود بریتیش پترولیوم

بک لینک قوی

کتابخانه فرهنگ