افت دوباره در بورس تهران

افت دوباره در بورس تهران
بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز معاملات هفته دوم خرداد ماه نیز سیر نزولی گرفت و تا مرز کانال 76 هزار واحد سقوط کرد.

افت دوباره در بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز معاملات هفته دوم خرداد ماه نیز سیر نزولی گرفت و تا مرز کانال 76 هزار واحد سقوط کرد.
افت دوباره در بورس تهران

مرکز فیلم