بیانیه روحانی خطاب به ملت درباره حقوق های نجومی

بیانیه روحانی خطاب به ملت درباره حقوق های نجومی
رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداخت های نا متعارف به برخی مدیران صادر …

بیانیه روحانی خطاب به ملت درباره حقوق های نجومی

رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداخت های نا متعارف به برخی مدیران صادر …
بیانیه روحانی خطاب به ملت درباره حقوق های نجومی

یوزرنیم و پسورد نود 32

دانلود آهنگ آذری