جزئیات مصوبات جدید شورای اقتصاد

جزئیات مصوبات جدید شورای اقتصاد
شورای اقتصاد عصر امروز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم تعیین شد.

جزئیات مصوبات جدید شورای اقتصاد

شورای اقتصاد عصر امروز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم تعیین شد.
جزئیات مصوبات جدید شورای اقتصاد

لایسنس نود 32 ورژن 9

موزیک سرا