انجام 8 هزار پرواز در نیمه اول نوروز 95

انجام 8 هزار پرواز در نیمه اول نوروز 95
از ۲۶ اسفند ماه تا پایان روز ششم فروردین ماه ۹۵ نزدیک به ۸هزار پرواز داخلی و بین‌المللی انجام شده است که از این تعداد نزدیک به ۳هزار پرواز بین‌المللی و بقیه داخلی بوده است.

انجام 8 هزار پرواز در نیمه اول نوروز 95

از ۲۶ اسفند ماه تا پایان روز ششم فروردین ماه ۹۵ نزدیک به ۸هزار پرواز داخلی و بین‌المللی انجام شده است که از این تعداد نزدیک به ۳هزار پرواز بین‌المللی و بقیه داخلی بوده است.
انجام 8 هزار پرواز در نیمه اول نوروز 95

علم و فناوری

افق