یارانه نقدی آبانماه چهارشنبه واریز می‌شود

یارانه نقدی آبانماه چهارشنبه واریز می‌شود
یارانه نقدی آبانماه چهارشنبه این هفته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه نقدی آبانماه چهارشنبه واریز می‌شود

تلگرام نارنجی