چرا شمار حوادث ریلی در کشور زیاد شده است؟/ سیستم ریلی بررسی مجدد شود/ مدیران دلایل حوادث ریلی را بررسی کنند

چرا شمار حوادث ریلی در کشور زیاد شده است؟/ سیستم ریلی بررسی مجدد شود/ مدیران دلایل حوادث ریلی را بررسی کنند
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیستم ریلی کشور باید بررسی شود، گفت: دلایل حوادث ریلی با بررسی مدیریت راه آهن باید مشخص شود.

چرا شمار حوادث ریلی در کشور زیاد شده است؟/ سیستم ریلی بررسی مجدد شود/ مدیران دلایل حوادث ریلی را بررسی کنند