نمایشگاه دستاوردهای علمی در زمینه بیوتکنولوژی و محصولات ارگانیک

نمایشگاه دستاوردهای علمی در زمینه بیوتکنولوژی و محصولات ارگانیک

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نمایشگاه دستاوردهای علمی در زمینه بیوتکنولوژی و محصولات ارگانیک؛ دانلود

نمایشگاه دستاوردهای علمی در زمینه بیوتکنولوژی و محصولات ارگانیک