نشست مشترک احزاب اصولگرا با سخنرانی حداد عادل برگزار می‌شود

نشست مشترک احزاب اصولگرا با سخنرانی حداد عادل برگزار می‌شود
نشست مشترک دبیران تشکل‌ها و احزاب اصولگرا با سخنرانی حداد عادل در محل جمعیت رهپویان برگزار می‌شود.

نشست مشترک احزاب اصولگرا با سخنرانی حداد عادل برگزار می‌شود